SPOED

BEL IN LEVENSBEDREIGENDE SITRUATIES DIRECT 

Voor spoed binnen kantooruren, kunt u  het volgende nummer bellen: 071-3319695

Buiten kantooruren kunt u voor medisch advies ook terecht bij de Spoedpost Zuid Holland - Noord. U krijgt dan een ervaren doktersassistente aan de lijn. Zij kan u helpen beslissen of uw klacht/probleem zo spoedeisend is dat het voor de volgende werkdag beoordeeld moet worden.  
Het nummer van de Spoedpost is: 088 4274700

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) biedt huisartsenzorg voor spoedgevallen buiten kantoortijden aan patiënten van huisartsen in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Rijnwoude, Stompwijk en Zoeterwoude.

Werkwijze:                                                                                                                                                                                                                

  1. U belt met het bovenstaande nummer
  2. Een speciaal opgeleide doktersassistente die werkt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende huisarts beantwoordt de telefoon
  3. U legt uw probleem voor
  4. De assistente bepaalt de urgentie van uw zorgvraag en het vervolgtraject
    - zij geeft u zelfstandig een advies of
    - zij maakt een afspraak met u voor een bezoek aan de huisartsenpost of
    - zij maakt een afspraak voor een visite aan huis als dat medisch gezien noodzakelijk is.

Informatie naar de eigen huisarts

Uw eigen huisarts krijgt een verslag van uw contact met de huisartsenpost. Heeft u dit verslag zelf nodig (bijvoorbeeld om het bezoek bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren) neem dan contact op met het centraal bureau van de SHR.