Zorg rond het levenseinde

De laatste tijd is er veel aandacht voor regels rondom euthanasie en palliatieve sedatie.
Dit kan ook bij u vragen oproepen over de zorg rond het levenseinde. Denken en praten over doodgaan is niet makkelijk. Voor uzelf, voor de mensen om u heen en voor uw huisarts is het vaak een moeilijk onderwerp om over te beginnen. Het kan helpen te praten over uw verdriet, angst en zorgen. Hoe u naar het leven kijkt en of u gelooft zullen daarbij een rol spelen.

Het gesprek kan gaan over uw eigen dood, maar ook over de dood van uw naaste.
Misschien weet u al dat u een ziekte heeft waaraan u zult overlijden. Of misschien bent u oud en kijkt u uit naar het einde. Ook als u gezond bent kunt u met uw (huis)arts praten over welke behandelingen u wel en niet wilt (een wilsverklaring). Het kan ook zijn dat u wilt weten wat uw (huis)arts vindt van euthanasie.

Wanneer u behoefte heeft om over het levenseinde te praten, dan kunt u misschien eerst met een van uw dierbare naasten praten.

Daarnaast kunt u een afspraak maken met uw huisarts en eens bespreken wat u voelt, vindt en wilt. Kies er een moment voor waarop u genoeg tijd, rust en energie heeft om na te denken en te praten. Dit kan eventuele angst en onzekerheid bij u wegnemen. Het geeft vertrouwen en rust als u weet dat uw arts u de zorg kan geven die bij u past.

Ook kan het belangrijk zijn om af te spreken wie u kan helpen (en vertegenwoordigen) als u zelf te ziek bent om te praten of beslissingen te nemen.

Nadat u met uw huisarts heeft gesproken over het levenseinde kunt u een stap verder gaan: verklaringen opschrijven op papier, zoals een wilsverklaring, een verklaring voor een vertegenwoordiger of een euthanasieverklaring.
Een verklaring voor uw vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger is iemand die medische beslissingen over u neemt als u dat zelf niet meer kunt. U kunt op papier zetten wie uw vertegenwoordiger is. Vertel uw arts daarover. En geef uw arts een kopie van dit papier. Geef de arts ook het adres en telefoonnummer van uw vertegenwoordiger.
In een wilsverklaring schrijft u op wat voor behandelingen u wel, of juist niet wilt aan het einde van uw leven. Bespreek dit goed met uw arts.
In een niet-reanimeerverklaring geeft u aan dat u bij een hartstilstand niet meer gereanimeerd wilt worden. Met reanimeren bedoelen we hartmassage door drukken op uw borst en beademen.
Een euthanasieverklaring. Maak afspraken met uw arts over eventuele euthanasie bij ondraaglijk uitzichtloos lijden.
U kunt in het Donorregister laten registreren of u na uw overlijden organen of weefsel wilt afstaan. Hiervoor moet u online of op papier een donorformulier invullen.

Uw arts voegt uw verklaringen toe aan uw dossier. Hij/zij zorgt ervoor dat ze op tijd bij de juiste persoon terechtkomen als u naar een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice gaat. 

Meestal is één gesprek niet genoeg om uw vragen, wensen en verwachtingen over de laatste periode van uw leven te bespreken. Maak daarom nieuwe afspraken met uw arts om verder te praten.