Contact pagina

Een goed contact met de huisarts is heel belangrijk

Gelukkig zijn de meeste patienten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden of blijft u met vragen zitten.

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of het geven van informatie, neemt u dan bij voorkeur eerst contact met ons op. Dat kan ook als het probleem te maken heeft met de praktijkassistente/praktijkondersteuner of een waarnemer.
Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven.

Misschien wilt u bemiddeling in een conflict of een oordeel over het probleem met de huisarts.
U kunt uw klacht dan schriftelijk voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

Het contactformulier is niet bedoeld voor medische vragen en/of opmerkingen. Uw privacy is hierbij niet gewaarborgd. 
Voor medische vragen en/of opmerkingen kunt u dit via het patientenportaal doen. 

Contactformulier