Praktijkinformatie

Een afspraak maken voor het spreekuur kan zowel telefonisch als online. Via de button Mijn Gezondheid.net kunt u inloggen in uw eigen dossier. Zo kunt u zelf een afspraak maken op het spreekuur of een E-consult versturen. Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. De assistente is (net als uw huisarts) verplicht om vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit door bij het maken van de afspraak. Wij kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda.

Als u om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u een huisbezoek aanvragen.
Graag voor 10.00 uur bellen voor een huisbezoek op dezelfde dag.

De assistente heeft eigen spreekuren op afspraak.
U kunt zonder afspraak terecht voor: injecties, urinecontroles en hechtingen verwijderen. Voor oren uitspuiten, wratten aanstippen en injecties tegen allergie kunt u ook terecht bij de assistente, maar hiervoor is het handig als u een tijd met haar afspreekt.

De praktijkverpleegkundige begeleidt patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, astma, COPD en ouderenzorg. Daarnaast geeft ze begeleiding bij stoppen met roken en psychische klachten zoals somberheid en angst. De praktijkverpleegkundige kan zelfstandig onderzoek doen zoals een longfunctie of enkel-arm index. Ook past zij in overleg met de huisarts medicatie aan.