GEZONDHEID IS MEER DAN NIET-ZIEK-ZIJN

We vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk, we willen mee kunnen doen en ons energiek voelen. Dat blijkt uit onderzoek van arts, onderzoeker en grondlegger van Positieve Gezondheid, Machteld Huber.

Het gaat niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar over wat ons veerkracht geeft. En dat is per persoon verschillend. Daarom focust Positieve Gezondheid niet op ziekte, maar op wat voor ons belangrijk is.

Veel zorgverleners, ook in Kaag en Braassem, werken inmiddels vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Maar ook de welzijnscoaches en ouderenadviseur vande Driemaster doen dat. Binnen Kaag en Braassem worden medewerkers uit de zorg, welzijn en sociaal domein multidisciplinair getraind om met u het andere gesprek aan te gaan.

De kracht zit in de eenvoud: met het spinnenweb kan iedereen zijn eigen gezondheid scoren op de verschillende dimensies.

Het spinnenweb werkt als een spiegel waarin je allerlei aspecten van jouw leven even kritisch bekijkt. Ook iemand die niet volledig gezond is, kan zich gezond voelen als de optelsom van alle dimensies naar tevredenheid van die persoon is. Het is aan degene die scoort om te beoordelen of hij of zij iets aan zijn leven wil veranderen. En zo ja, aan welke dimensie van gezondheid hij of zij zou willen werken.

Zo krijg je grip op jouw gezondheid: je stelt zelf jouw doelen en geeft zelf richting aan jouw leven. Een bijkomend voordeel is dat als je één dimensie aanpakt, de andere dimensies vaak volgen. Door zo nu en dan dit spinnenweb in te vullen kun je zelf jouw ontwikkeling zien.

Het spinnenweb is eigenlijk geen meetinstrument, maar een gespreksinstrument. De meting helpt je weliswaar te ontdekken waar je op dit moment in het leven staat, maar het gaat juist om het gesprek hierover. Want door er samen over te praten en op deze brede manier naar gezondheid te kijken, wordt duidelijk wat voor jou belangrijk is en krijg je zicht op wat je verder nodig hebt. Het brengt veel aan het licht wat anders onbesproken zou blijven.