Week tegen kindermishandeling

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat je kunt doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. En toch is onze gezamenlijke inzet meer dan de moeite waard, omdat we het er allemaal over eens zijn dat elk kind recht heeft op een veilig thuis.

Bij kindermishandeling is vaak sprake van een complex probleem waarbij goede samenwerking nodig is.

Kinderen en jongeren en andere particuliere omstanders kunnen (anoniem) advies vragen en vermoedens van kindermishandeling melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via de chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Kijk voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.