Praktijkvisie

Wij zijn een kleinschalige praktijk waar we de patiënten vertrouwde en betrouwbare huisartsenzorg bieden volgens de richtlijnen van onze beroepsorganisaties (KNMG, NHG, LHV).
Uw huisarts is all-round: zij behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar zij richt zich ook tot alle leeftijden. Ze bekijkt en onderzoekt de volledige mens achter de patiënt en houdt rekening met zijn medisch, sociaal en psychisch functioneren.
Als team staan wij voor zorg op maat, dicht bij de patiënt in de buurt.
Hiertoe bieden wij een breed aanbod van zorg binnen de praktijk, vanaf de geboorte tot en met begeleiding bij het sterfbed. We hebben geen principiële bezwaren tegen euthanasie.
Daarnaast streven we naar een goede samenwerking met andere zorgverleners in de omgeving zodat onze patiënten op tijd de juiste zorg op de juiste plaats krijgen.
Door deelname aan wetenschappelijk onderzoek in de huisartspraktijk en betrokkenheid bij het opleiden van artsen en huisartsen in opleiding proberen we ook voor de toekomst optimale huisartsenzorg te realiseren. 

  Onze praktijk heeft het NHG-keurmerk:
voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg.

 

ROHWN
De chronische zorg proberen we zo goed mogelijk en transparant mogelijk te organiseren door lidmaatschap van de zorggroep ROHWN. De Zorggroep ROHWN heeft een missie om samen te werken aan de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige producten. Door aangesloten te zijn bij de ROHWN kunnen de huisartsen zich meer richten op het primaire zorgproces.
De ROHWN en haar leden werken vanuit de zorggroep aan:
• Het mogelijk maken van substitutie van chronische zorg van het ziekenhuis naar de eerste lijn;
• Het versterken van de doelmatigheid eerstelijnszorg;
• Verbeteren van de zorgprestaties;
• Vormen van een goede (onderhandelings-) partner voor stakeholders.
Samenwerking
De Zorggroep ROHWN bestaat sinds 2007. De ROHWN is een samenwerkingsverband van meer dan 80 huisartsen uit Leiden, Sassenheim, Lisse, Voorhout, Noordwijkerhout, Warmond, Lisse, Lisserbroek, Hillegom, Zoeterwoude, De Zilk, Voorschoten, Kaag & Braassem, Oegstgeest, Katwijk Noord. De Zorggroep ROHWN staat voor de ontwikkeling van ketenzorgprogramma’s onder regie van de huisartspraktijk. Deze zorg wordt geboden vanuit de generalistische huisartsenpraktijk, samen met andere eerstelijnsdisciplines en in samenspraak met de tweede lijn. De organisatiestructuur van de Zorggroep ROHWN betreft een coöperatie structuur. De afzonderlijke praktijken zijn lid van een regionale coöperatie of stichting.